İşimiz / Topraklama ölçüm ve raporlama hizmeti

 

Topraklama ölçüm ve raporlama hizmeti, kalibrasyonlu topraklama megeri ile yapılmaktadır.

Topraklama ölçüm raporu yetkilendirme belgerimiz
• Elektrik 1 kV Altı ve 1kV Üstü Topraklama yetkilendirme belgesi
• Elektrik 1 kV Altı ve 1kV Üstü SMM yetkilendirme belgesi
• Büro Tescil belgesi

Topraklama ölçüm ve raporu nerelerde geçerlidir?
• TSE
• Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı
• Belediyeler
• Özel Şirketler v.s.

Topraklama nedir?
Elektrikli işletme araçlarının ( jeneratör, transformatör, motor, kesici, ayırıcı, direk, aydınlatma armatürü, buz dolabı, çamaşır makinası v.b. ) aktif olmayan ( normal işletmede gerilim altında olmayan ) metal kısımlarının bir iletken üzerinden toprakla birleştirilmesidir. Toprakla bağlantı çeşitli şekillerdeki topraklayıcılarla ( toprak elektrotları ) yapılır.

Topraklama tesislerinde muayene, ölçme ve denetleme
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği madde 10 - a’ da açıklandığı üzere her topraklama tesisi, montaj esnasında ve işletme aşamalarında periyodik olarak kontrol edilecektir. Yapılacak kontroller;
• Gözle muayene,
• Koruma iletkenlerinin, ana ve tamamlayıcı potansiyel dengeleme iletkenleri bağlantılarının sürekliliğinin
ölçülmesi ve denetlenmesi,
• Toprak özgül direncinin ölçülmesi,
• Topraklama ( yayılma ) direncinin ölçülmesi,
• Beslemenin otomatik kesilip kesilmediğinin denetlenmesi,
• Çevrim empedansının kontrolu,
• Kaçak Akım Koruma düzeninin kontrolu,
şeklinde sıralanmaktadır.
Yapılacak kontrollerde Yönetmelik Ek-P’de verilen şekilde formların kullanılması tavsiye olunur. Kontrol periyotlarına da aynı ekte değinilmiştir.

Çeşitli topraklama tesislerinin işletme dönemi içinde denetleme periyodları
Elektrik üretim, iletim, dağıtım tesisleri ( Hatlar hariç ) : 2 yıl
Enerji nakil ve dağıtım hatları : 5 yıl
Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri : 1 yıl
Topraklamalara ilişkin dirençlerin muayene ve ölçülmesi : 1 yıl

Topraklama tesisleri ile ilgili diğer kontroller : 2 yıl
Sabit olmayan tesisler için
Sabit işletme elemanları : 1 yıl
Yer değiştirebilen işletme elemanları : 6 ay

Topraklama tesisinin muayene ve denetlenmesinin amacı
1. Tesisin sağlamlığının denenmesi.
2. Dokunma gerilimin izin verilen sınırlar içinde olup olmadığının belirlenmesiTopraklama ölçüm ve raporlama hizmeti, kalibrasyonlu topraklama megeri ile yapılmaktadır.

Topraklama ölçüm raporu yetkilendirme belgerimiz
• Elektrik 1 kV Altı ve 1kV Üstü Topraklama yetkilendirme belgesi
• Elektrik 1 kV Altı ve 1kV Üstü SMM yetkilendirme belgesi
• Büro Tescil belgesi

Topraklama ölçüm ve raporu nerelerde geçerlidir?
• TSE
• Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı
• Belediyeler
• Özel Şirketler v.s.

Topraklama nedir?
Elektrikli işletme araçlarının ( jeneratör, transformatör, motor, kesici, ayırıcı, direk, aydınlatma armatürü, buz dolabı, çamaşır makinası v.b. ) aktif olmayan ( normal işletmede gerilim altında olmayan ) metal kısımlarının bir iletken üzerinden toprakla birleştirilmesidir. Toprakla bağlantı çeşitli şekillerdeki topraklayıcılarla ( toprak elektrotları ) yapılır.

Topraklama tesislerinde muayene, ölçme ve denetleme
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği madde 10 - a’ da açıklandığı üzere her topraklama tesisi, montaj esnasında ve işletme aşamalarında periyodik olarak kontrol edilecektir. Yapılacak kontroller;
• Gözle muayene,
• Koruma iletkenlerinin, ana ve tamamlayıcı potansiyel dengeleme iletkenleri bağlantılarının sürekliliğinin
ölçülmesi ve denetlenmesi,
• Toprak özgül direncinin ölçülmesi,
• Topraklama ( yayılma ) direncinin ölçülmesi,
• Beslemenin otomatik kesilip kesilmediğinin denetlenmesi,
• Çevrim empedansının kontrolu,
• Kaçak Akım Koruma düzeninin kontrolu,
şeklinde sıralanmaktadır.
Yapılacak kontrollerde Yönetmelik Ek-P’de verilen şekilde formların kullanılması tavsiye olunur. Kontrol periyotlarına da aynı ekte değinilmiştir.

Çeşitli topraklama tesislerinin işletme dönemi içinde denetleme periyodları
Elektrik üretim, iletim, dağıtım tesisleri ( Hatlar hariç ) : 2 yıl
Enerji nakil ve dağıtım hatları : 5 yıl
Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri : 1 yıl
Topraklamalara ilişkin dirençlerin muayene ve ölçülmesi : 1 yıl

Topraklama tesisleri ile ilgili diğer kontroller : 2 yıl
Sabit olmayan tesisler için
Sabit işletme elemanları : 1 yıl
Yer değiştirebilen işletme elemanları : 6 ay

Topraklama tesisinin muayene ve denetlenmesinin amacı
1. Tesisin sağlamlığının denenmesi.
2. Dokunma gerilimin izin verilen sınırlar içinde olup olmadığının belirlenmesiTopraklama ölçüm ve raporlama hizmeti, kalibrasyonlu topraklama megeri ile yapılmaktadır.

Topraklama ölçüm raporu yetkilendirme belgerimiz
• Elektrik 1 kV Altı ve 1kV Üstü Topraklama yetkilendirme belgesi
• Elektrik 1 kV Altı ve 1kV Üstü SMM yetkilendirme belgesi
• Büro Tescil belgesi

Topraklama ölçüm ve raporu nerelerde geçerlidir?
• TSE
• Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı
• Belediyeler
• Özel Şirketler v.s.

Topraklama nedir?
Elektrikli işletme araçlarının ( jeneratör, transformatör, motor, kesici, ayırıcı, direk, aydınlatma armatürü, buz dolabı, çamaşır makinası v.b. ) aktif olmayan ( normal işletmede gerilim altında olmayan ) metal kısımlarının bir iletken üzerinden toprakla birleştirilmesidir. Toprakla bağlantı çeşitli şekillerdeki topraklayıcılarla ( toprak elektrotları ) yapılır.

Topraklama tesislerinde muayene, ölçme ve denetleme
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği madde 10 - a’ da açıklandığı üzere her topraklama tesisi, montaj esnasında ve işletme aşamalarında periyodik olarak kontrol edilecektir. Yapılacak kontroller;
• Gözle muayene,
• Koruma iletkenlerinin, ana ve tamamlayıcı potansiyel dengeleme iletkenleri bağlantılarının sürekliliğinin
ölçülmesi ve denetlenmesi,
• Toprak özgül direncinin ölçülmesi,
• Topraklama ( yayılma ) direncinin ölçülmesi,
• Beslemenin otomatik kesilip kesilmediğinin denetlenmesi,
• Çevrim empedansının kontrolu,
• Kaçak Akım Koruma düzeninin kontrolu,
şeklinde sıralanmaktadır.
Yapılacak kontrollerde Yönetmelik Ek-P’de verilen şekilde formların kullanılması tavsiye olunur. Kontrol periyotlarına da aynı ekte değinilmiştir.

Çeşitli topraklama tesislerinin işletme dönemi içinde denetleme periyodları
Elektrik üretim, iletim, dağıtım tesisleri ( Hatlar hariç ) : 2 yıl
Enerji nakil ve dağıtım hatları : 5 yıl
Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri : 1 yıl
Topraklamalara ilişkin dirençlerin muayene ve ölçülmesi : 1 yıl

Topraklama tesisleri ile ilgili diğer kontroller : 2 yıl
Sabit olmayan tesisler için
Sabit işletme elemanları : 1 yıl
Yer değiştirebilen işletme elemanları : 6 ay

Topraklama tesisinin muayene ve denetlenmesinin amacı
1. Tesisin sağlamlığının denenmesi.
2. Dokunma gerilimin izin verilen sınırlar içinde olup olmadığının belirlenmesi