İşimiz / Aydınlatma tekniği

 

Işık, insan fizyonomisi ve psikolojisi
Çok yönlü bir olgu olan ışığın, insan psikolojisi ve fizyonomisi üzerinde etkili olduğu bilinmektedir. Bu anlamıyla ışık, gündelik yaşamın yanı sıra çalışma yaşamında da önemli bir rol oynamaktadır. Yapılan araştırmalar ışık şiddetinin arttırılmasına paralel olarak üretimin % 8~27 oranında yükseldiğini ortaya koymaktadır. Kötü aydınlatma ise sıkıntılı bir çalışma ortamı yaratmakta; göz sinirlerini yıpratmakta, zayıflatmakta ve geçici ya da daimi körlüklere neden olabilmektedir.
Işık şiddeti arttıkça, göz bebeği daralarak retina üzerine fazla ışık düşmesini engellemeye çalışmaktadır. Göz bebeği bu uyumu sağlayamazsa, retinanın aşırı ışık alması ve aydınlanması göz kamaşmasına neden olmaktadır. Işık uyaranına karşı göz uyumsuzluğu olan kamaşmanın sık olması ya da uzun sürmesi ise zorlanmaya neden olmaktadır. Bu evrede baş ve göz ağrıları yaşanmakta, göz yorulmakta, epilepsi ve migren nöbetleri gerçekleşebilmektedir.

Bu yönüyle iyi bir ışıklandırma, insan sağlığını koruması, erken yorulmayı önlemesi ve insanları güdüyerek iş verimini arttırması nedeniyle önemsenmesi gereken bir araçtır.

Aydınlatmacılığın temel konusu
Işığın üretimi, dağıtımı, ekonomisi ve ölçülmesidir. Ayrıca aydınlatma, ışığın insan bünyesindeki etkilerini de inceler. Artık bir odanın aydınlatılması için tavanına bir lamba asılması ile yetinilmemektedir. Her aydınlatılacak yerin özel bir problem olarak ele alınması ve incelenmesi gerekmektedir. Bu incelemede fizyolojik ve ekonomik koşulların yanısıra mimari ve teknik düşünceler de önemli yer tutar. Aydınlatmacılığın temel yardımcıları, fizik, fizyolojik-optik ve psikoloji olup; bir aydınlatma probleminin çözümü, ancak, ışığın üretiminde söz sahibi olan ve artistik konularla uğraşan elektrik mühendisleri tarafından yapılabilir.

Aydınlık seviyesi nedir ?
Aydınlık seviyesi kısaca, birim alana düşen ışık akısı olarak tanımlanabilir. 1 m² lik bir yüzeye düşen ışık akısı 1 lm ise, bu yüzey üzerinde oluşan aydınlık seviyesi 1 lux ya da 1lm/m²'dir.
Bir yüzeyde oluşan aydınlık seviyesi, yüzeyin türüne bağlı değildir. Yüzeyin yansıtma özelliği ne olursa olsun, örneğin, yüzey siyah ya da beyaz olsun, aydınlık seviyesi yalnız yüzey üzerine gelen ışık akısı yoğunluğunun bir fonksiyonudur.
Simgesi "E" , Birimi: Lux, Birimin simgesi: "lx" ( bu simge çok seyrek kullanılmakta, bunun yerine "lux" kullanılırken, son yıllarda "lux" yerine de "lm/m²" veya "lumen/m²" kullanılmaya başlanmıştır.)

Yaşam alanları için tavsiye edilen aydınlık seviyesi değerleri

               Ofisler

Genel ofis alanları

500 Lux

Açık ofisler

750 Lux

Çizim yapılan ofisler

1000 Lux

Bekleme salonları

200 Lux

Bilgi işlem merkezleri

300 Lux

 

                                                             Alışveriş merkezleri

Self servis mağazalar ve showroomlar

500 Lux

Mağazalar (Genel)

300 Lux

Süpermarketler

750 Lux

 

             Konser salonları, tiyatro ve sinemalar

Genel

100 Lux

Fuaye

200 Lux

 

          Müzeler ve sanat galerileri

Işığa duyarlı olmayan nesnelerin sergilenmesi

300 Lux

Işığa duyarlı nesnelerin teşhiri

150 Lux

 

            Eğitim

Sınıflar

500 Lux

Konferans salonları

300 Lux

Laboratuarlar

500 Lux

Kütüphaneler

500 Lux

 

             Konutlar, oteller ve restoranlar

Yatak odaları (Genel)

50 Lux

Yatak başı

200 Lux

Banyolar (Genel)

100 Lux

Banyolar (Ayan önü)

500 Lux

Oturma odaları (Genel)

100 Lux

Oturma odaları (Okuma)

500 Lux

Merdivenler

100 Lux

Mutfaklar (Genel)

300 Lux

Mutfaklar (Tezgah üstü)

500 Lux

 

            Hastaneler

Gece

50 Lux

Gündüz

200 Lux

Muayene odaları

500 Lux

Personel odaları

100 Lux

Laboratuarlar

500 Lux

 

               Endüstriyel alanlar

Tekstil atölyeleri

750 Lux

Test ve kontrol noktaları

750 Lux

Dikiş atölyeleri

750 Lux

Deri atölyeleri

500 Lux

Mobilya atölyeleri

300 Lux

Metal işleme atölyeleri

300 Lux

 

Aydınlatma Proje Talebi:
Proje desteğimiz müşterilerimizin taleplerini tarafımıza telefon ya da internet aracılığıyla bildirmesiyle birlikte başlatılır.

Keşif ve Proje Değerlendirmesi:
Çoğunlukla keşifler, uygulaması yapılacak yerin tarafımızca ziyaret edilerek ilgili donelerin yerinde değerlendirilmesi şeklinde yapılırken, bazı uygulamalarda doğrudan gönderdiğiniz çizimler üzerinden ilgili değerlendirmeler tarafınızla görüşülerek de yapılandırılabilir.

Ürün ve Komponent Seçimi:
Uygulaması yapılan hacmin yapısı, kullanım amacı, ortam koşulları, ihtiyaç duyulan ışığın niteliği ve niceliği gibi birçok parametre göz önünde bulundurularak uygun ürünler ve alternatifleri belirlenir.

Hesaplama ve Modelleme:
Uygulama için öngörülen aydınlatma armatürleri sistem içerisinde yapılandırılır ve hesaplamalar 3 boyutlu modelleme programları kullanılarak yapılır. Bu sayede kullanılan armatürler ve sonuçları görsel ve teknik açıdan değerlendirilebilir.

Teknik ve Ekonomik Değerlendirme:
Hesaplama ve analizler sonrasında elde edilen doneler proje mühendislerimiz tarafından teknik ve ekonomik açılardan değerlendirilerek size alternatifli olarak sunulur. Bu aşamada nihai tercihler müşteriyle ortak olarak yapılacak görüşme akabinde belirlenir.

Satış Sonrası Destek:
Projedeki ürünlerin yapılandırılması esnasında oluşabilecek her türlü problemin önüne geçebilmek için satış sonrası destek, yapılandırma ve sonrasında ortaya çıkabilecek sorunlarınız içinde size destek verir. İlerleyen dönemlerde ihtiyaç duyulabilecek komponent ve modernizasyon ihtiyaçlarınız da firmamız tarafından değerlendirilir.

Enerji Yönetimi:
Artan enerji tarife bedelleri nedeniyle çoğu zaman sistemlerin 1 yıllık işletme maliyetleri kurulum bedellerinin önüne geçmektedir. Bu aşamada iyi bir enerji yönetimi planlaması yapılması gerekmektedir. Keban Elektrik-Elektronik Mühendislik Mimarlık aydınlatma sistemleri ihtiyaç duyulması durumunda kullanılacak komponentten anahtarlama tesisatının yapılandırılmasına kadar bir çok detayı en uygun biçimde yapılandırılarak etkin enerji kullanımı için size en uygun alternatifleri sunar.

Kontrol Sistemi:
Etkin enerji kullanımına önem veriyor ve beraberinde konfordan da vazgeçemiyorsanız, Keban Elektrik-Elektronik Mühendislik Mimarlık aydınlatma kontrol sistemleri konusunda ihtiyacınız olan çözümleri de sunmaktadır.

Teslimat:
Siparişlerin onaylanmasıyla birlikte talebin boyutuna bağlı olarak teslim süresi proje ve uygulamaya göre belirlenir.Taahhüt edilen sürede uygulama bitirilir.

Uygulama yapılmış yapılarda Lux metre ile ölçüm yapılarak,
• Mevcut aydınlatmanın yeterlilik analizi,
• Enerji Tasarruflu Uzun Ömürlü Aydınlatma Sistemlerin projelendirilmesi,
• Aydınlatma Tasarım Programı ile uygulama öncesi bilgisayar ortamında aydınlık seviyeleri görüntüleme, aydınlık seviyeleri raporlama,
• Yapılacak yeni uygulamanın karşılaştırma analizleri,